Skip to content

ดีเจแมน พัฒนพล

หน้ากากขุนช้าง เฉลยแล้ว ตรงคอนเซ็ปต์เจ้าตัวจริง ๆ

หน้ากากขุนช้าง คนแรกของกรุ๊ปไม้ตรีที่ต้องเผยตัวตน และยังเป็นหน้ากากที่ตรงตามคอนเซ็ปต์ของเจ้าตัวจริง ๆ เพราะเขาคือ ดีเจแมน พัฒนพล