Skip to content

พี่ฉอด สายทิพย์

ทวีตแรกหลังโดนขุดภาพ “ว่าน ธนกฤต” จูงมือ “พี่ฉอด” #ป้าซุ่มทุ่มไม่อั้น

เมื่อเรื่องซุบซิบในวงเล็กๆเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ถูกขุดจนกลายเป็นดราม่าใหญ่โตในวันนี้ ว่าน ธนกฤต – พี่ฉอด สายทิพย์