Skip to content

ต้นหอม ศกุนตลา

เฉลย หน้ากากหอยเม่น คือ 2 เพื่อนซี้สายฮา ตามที่คาดเอาไว้จริง ๆ

เฉลย หน้ากากหอยเม่น ในรายการ The Mask Project A คือ 2 เพื่อนซี้อารมณ์ดี ต้นหอม ศกุนตลา และ บอย พิษณุ นั่นเอง