Skip to content

ซีรีส์เกาหลี Do You Like Brahms ? (2020)

เรื่องย่อซีรีส์ Do You Like Brahms ? (2020) : เล่าเรื่องราวของนักเรียนดนตรีคลาสสิกที่มีพรสวรรค์ ที่กำลังไล่ล่าหาความฝันของตัวเอง ...

เรื่องย่อซีรีส์ Do You Like Brahms ? (2020) | Viu

เรื่องย่อซีรีส์ Do You Like Brahms ? (2020) : เล่าเรื่องราวของนักเรียนดนตรีคลาสสิกที่มีพรสวรรค์ ที่กำลังไล่ล่าหาความฝันของตัวเอง …