Skip to content

โดนัลด์ ซัทเธอร์แลนด์

สรุปเนื้อเรื่อง Mr. Harrigan’s Phone (2022) โทรศัพท์คนตาย

สรุปเนื้อเรื่อง Mr. Harrigan’s Phone (2022) โทรศัพท์คนตาย

มิตรภาพระหว่างเด็กชายกับมหาเศรษฐีวัยชรา ที่เกิดจากหนังสือและไอโฟน แต่เมื่อชายชราจากไป สายสัมพันธ์ของทั้งสองกลับยังคงอยู่ ไม่ได้ตัดขาดจากกันไปไหน …