Skip to content

เอิร์น เดอะสตาร์ (เอิร์น สุรัตน์ติกานต์)

หน้ากากนางเมขลา คือ เอิร์น เดอะสตาร์ (เอิร์น สุรัตน์ติกานต์) The Mask วรรณคดีไทย

เฉลย หน้ากากนางเมขลา รองแชมป์ The Mask วรรณคดีไทย คือเธอคนนี้

หน้ากากนางเมขลา รองแชมป์ The Mask วรรณคดีไทย เฉลยเผยผิวตัวตนที่แท้จริงแล้ว หลังตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของ หน้ากากหลวิชัย-คาวี