Skip to content

เอ็ดดี้ เรดเมย์น

สรุปเนื้อเรื่อง The Good Nurse (2022)

สรุปเนื้อเรื่อง The Good Nurse (2022)

พยาบาลห้องไอซียูมีภาระอันหนักอึ้ง จนต้องพึ่งพาเพื่อนร่วมงานคนใหม่ที่อาสามาช่วยแบ่งเบางานที่บ้านและที่โรงพยาบาล กระทั่งการตายอย่างมีเงื่อนงำของคนไข้ทำให้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัย …