Skip to content

บุหรี่ไฟฟ้า

เตือน ใครมี บุหรี่ไฟฟ้า เอาไปทำลายทิ้ง โดนจับ โทษหนักติดคุกสูงสุด 5 ปี

เตือน บุหรี่ไฟฟ้า ใครครอบครอง โดนจับ โทษหนักติดคุกสูงสุด 5 ปี

บุหรี่ไฟฟ้า มีโทษต่อสุขภาพอย่างไรยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด แต่ที่แน่ ๆ มีโทษทางกฎหมายที่รุนแรงมาก คือสำหรับผู้ครอบครองเพื่อสูบ มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี