Skip to content

Club Friday the Series ตอน รักนี้สีจาง (2023) Fading Love

ครอบครัวที่ถูกวาดให้มีภาพที่สวยงาม ต้องแปรเปลี่ยนไปเป็นสีจางอันหมองหม่น เมื่อมีมือที่สามเข้ามาพัวพัน …