Skip to content

กระติก อิจศรินทร์

แตงโม นิดา ออกมายอมรับว่าอุ้มบุญน้องอีสเตอร์

งงเลย แตงโม นิดา ออกมายอมรับว่า อุ้มบุญน้องอีสเตอร์

แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ ออกมายอมรับกลางไอจีว่า อุ้มบุญน้องอีสเตอร์ แต่เมื่อมีคนคอมเม้นท์เข้าใจผิด จึงออกมาเฉลยว่แค่พูดเล่น