Skip to content

Golden Globe Awards

ปู ไปรยา คนไทยคนเดียวบนพรมแดง Golden Globe Awards เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ปู ไปรยา คนไทยคนเดียวบนพรมแดง Golden Globe Awards สองปีติด

ปู ไปรยา โชว์ลุคอินเตอร์ เดินพรมแดงในงาน Golden Globe Awards 2018 และเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญให้ร่วมงานนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน