Skip to content

จิ๊บ ปกฉัตร

จิ๊บ ปกฉัตร โนบราท้าแดด ไม่เกรงใจตาปลา โดนแซว "นี่ด้านหน้าหรือด้านหลัง"

จิ๊บ ปกฉัตร โนบราท้าแดด ไม่เกรงใจตาปลา โดนแซว “นี่ด้านหน้าหรือด้านหลัง”

จิ๊บ ปกฉัตร ไปเที่ยวเกาะเต่ากับเพื่อน ๆ เปลี่ยนโหมดเป็นสาวแซ่บ โดยเธอโพสท่าช็อตโนบรา อย่างไม่เกรงใจตาปลาที่กำลังแหวกว่ายอยู่กลางทะเล