Skip to content

ฮายุนคยอง

รีแคปซีรีส์ See You in My 19th Life EP.12 (ตอนจบ) : ชาตินี้ก็ฝากด้วยนะ - ชินฮเยซอน

รีแคปซีรีส์ See You in My 19th Life EP.12 (ตอนจบ) : ชาตินี้ก็ฝากด้วยนะ

จีอึมต้องเผชิญการตัดสินใจที่ยากลำบาก หลังรู้ความจริงที่น่าตกตะลึง แล้วเธอจะเลือกเดินทางไหน ?

สรุปเนิ้อเรื่องซีรีส์ See You in My 19th Life (2023) ชาตินี้ก็ฝากด้วยนะ

สรุปเนิ้อเรื่องซีรีส์ See You in My 19th Life (2023) ชาตินี้ก็ฝากด้วยนะ

จีอึมกลับชาติมาเกิดใหม่กี่ชาติก็ได้ แต่ชีวิตในชาติที่ 18 จบเร็วเกินไป เธอจึงตั้งใจตามหารักแรกในชาติที่ 19