Skip to content

ฮารุ ยามากูชิ

ฮารุ ยามากูชิ เผยสาเหตุ ที่นามสกุลเดียวกับยากูซ่า แก๊งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ฮารุ ยามากูชิ เผยสาเหตุ ที่นามสกุลเดียวกับยากูซ่า แก๊งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ฮารุ ยามากูชิ ภรรยาของ กาย รัชชานนท์ เล่าเรื่องนามสกุลของเธอในรายการ วู้ดดี้เกิดมาคุย โดยแท้ที่จริงแล้ว ต้นตระกูลของเธอเป็นยากูซ่าจริง ๆ