Skip to content

ฮงจียุน (홍지윤)

รีแคปซีรีส์ Woori the Virgin EP.1 : พิธีปฏิญาณการถือพรหมจรรย์

รีแคปซีรีส์ Woori the Virgin EP.1 : พิธีปฏิญาณการถือพรหมจรรย์

อูรีคิดหนักเรื่องถือพรหมจรรย์ ส่วนราฟาเอลขอหย่ากับมารีหลังเอาชนะมะเร็งสำเร็จ แต่ความผิดพลาดทำให้อูรีโดนฉีดผสมเทียมด้วยอสุจิของราฟาเอล