Skip to content

ฮวังจองมิน

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Hush (2020) สัญญาณเตือนภัยเงียบ

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Hush (2020) สัญญาณเตือนภัยเงียบ

ซีรีส์ Hush เรื่องย่อ : ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง Silence Warning โดยเล่าเรื่องราวของเหล่านักข่าวที่ต้องเลือกระหว่างความอยู่รอดและจิตสำนึก