ไอซ์ อภิษฎา

ไอซ์ อภิษฎา เครือคงคา

ไอซ์ อภิษฎา เกิดเมื่อวันที่ 4 เม.ษ. 2528 เธอถือเป็นหนึ่งในเน็ตไอดอลรุ่นแรก ๆ ของประเทศ ฉายแววตั้งแต่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ

ข่าว ไอซ์ อภิษฎา ล่าสุด