จ๊ะจ๋า พริมรตา เดชอุดม

จ๊ะจ๋า พริมรตา เดชอุดม

จ๊ะจ๋า พริมรตา เดชอุดม เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 เป็นนักแสดง จบปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ และปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ig: @jaja_primrata

ข่าว จ๊ะจ๋า พริมรตา ล่าสุด