จั๊กจั่น อคัมย์สิริ

จั๊กจั่น อคัมย์สิริ

จั๊กจั่น อคัมย์สิริ สุวรรณศุข เกิด 10 มิถุนายน 2525 เริ่มเข้าวงการจากค่ายเอ็กแซ็กท์ แต่มีชื่อเสียงจากการเป็นนักแสดงสังกัดช่อง 7 ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ

จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ล่าสุด