Skip to content

เจมส์ ธีรดนย์

เรื่องย่อ สาธุ (2024) The Believers | ซีรีส์ Netflix - พีช พชร - แอลลี่ อชิรญา - เจมส์ ธีรดนย์

เรื่องย่อ สาธุ (2024) The Believers | ซีรีส์ Netflix

เมื่อธุรกิจสตาร์ตอัปของสามเพื่อนสนิทล้มไม่เป็นท่า พวกเขาจึงคิดโมเดลธุรกิจหากินกับวัด เพื่อหาเงินใช้หนี้ก้อนโตให้ทันเวลา