Skip to content

จอนฮเยบิน

เรื่องย่อซีรีส์ Revolutionary Sisters (2021)

เรื่องย่อซีรีส์ Revolutionary Sisters (2021)

ซีรีส์ Revolutionary Sisters เรื่องย่อ : เมื่อสมาชิกในครอบครัวทุกคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมผู้เป็นแม่ แล้วใครคือฆาตกรตัวจริง ?