Skip to content

โจบยองกยู

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี The Uncanny Counter (2020) 경이로운소문

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี The Uncanny Counter (2020) 경이로운소문

ซีรีส์ The Uncanny Counter : เมื่อเหล่าปีศาจอพยพมาอาศัยอยู่บนโลก นักล่าปีศาจที่เรียกว่า Counter จึงปลอมตัวมาเป็นมนุษย์ เพื่อปราบปีศาจเหล่านั้น