Skip to content

จั๊ก ชวิน

หน้ากากยักษ์เขียวยักษ์แดง ใน The Mask Line Thai เป็น 2 หนุ่มตามที่คาดเอาไว้จริง ๆ

หน้ากากยักษ์เขียวยักษ์แดง The Mask Line Thai คือสองหนุ่มที่คาดจริง ๆ

เฉลย หน้ากากยักษ์เขียวยักษ์แดง ในรายการ The Mask Line Thai เปิดหน้าเฉลยตัวตนออกมา ก็คือ จั๊ก ชวิน และ ปิงปอง ศิริศักดิ์ ตามที่เราคาดเอาไว้