กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ

กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ-kalamare

กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ เกิดวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เป็นผู้ประกาศ พิธีกร และเป็นคอลัมนิสต์ นักเขียน โดยมีชื่อเสียงมาจากการเขียนหนังสือแฉพฤติกรรมผู้ชาย โดยเน้นแนวทางตรงและแรง ต่อมาเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการเป็นผู้ดำเนินรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง” ทางช่อง 3

ข่าว กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ ล่าสุด