Skip to content

กั้ง กรณ์

เรื่องย่อละคร แก้วลืมคอน (2021) ช่อง one31

เรื่องย่อละคร แก้วลืมคอน (2021) ช่อง one31

แก้วลืมคอน เรื่องย่อ : แก้วเด็กสาวชาวบ้าน ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคและความยากลำบากในชีวิต และต้องเผชิญไปกับอันตรายจากความลับของชาติกำเนิดของตัวเอง