Skip to content

กานต์ The Parkinson

เฉลย หน้ากากลูกโป่ง The Mask Singer ซีซัน 4 คือนักร้องพ่อลูกสามคนนี้

เฉลย หน้ากากลูกโป่ง The Mask Singer ซีซัน 4 คือนักร้องพ่อลูกสามคนนี้

เฉลย หน้ากากลูกโป่ง ในรายการ The Mask Singer ซีซัน 4 คือนักร้องเสียงดี คุณพ่อลูกสาม กานต์ The Parkinson นั่นเอง