Skip to content

เขตต์ ฐานทัพ

เรื่องย่อละคร ความเจ็บปวดของมือที่สาม (2021)

เรื่องย่อ ความเจ็บปวดของมือที่สาม (2021)

เธอเคยเจ็บปวดจากการถูกมือที่สามแย่งคนรักไป ทำให้เธอเลือกที่จะเป็นมือที่สามเพื่อไปแย่งคนรักของคนอื่นบ้าง