Skip to content

คิมบยองชอล

คิมบยองชอล (김병철) ส่วนสูง 175 ซม. เป็นนักแสดงความสามารถสูงชาวเกาหลีใต้ เป็นที่รู้จักจากซีรีส์เรื่อง Descendants of the Sun เมื่อปี 2016

รีแคปซีรีส์ Sisyphus the Myth EP.16 (ตอนจบ) : อนาคตเปลี่ยนแปลงได้ ?

รีแคปซีรีส์ Sisyphus the Myth EP.16 (ตอนจบ) : อนาคตเปลี่ยนแปลงได้ ?

Sisyphus: the Myth EP.16 ตอนจบ : “อนาคตเปลี่ยนแปลงได้” แต่ด้วยบ่วงแห่งความรักที่ซิกมาวางเอาไว้ ทำให้แทซุลเลือกที่จะเสี่ยงอีกครั้ง

เรื่องย่อซีรีส์ Sisyphus: The Myth (2021)

Sisyphus: The Myth เรื่องย่อ : วิศวกรระดับอัจฉริยะ ที่เป็นความภูมิใจของคนเกาหลี เกิดไปพบความลับบางอย่าง ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่มีวันกลับ