Skip to content

คิมจูฮอน

เรื่องย่อซีรีส์ Do Do Sol Sol La La Sol (2020) | Netflix

เรื่องย่อซีรีส์ Do Do Sol Sol La La Sol (2020) | Netflix

เรื่องย่อ Do Do Sol Sol La La Sol (2020) : เรื่องราวของนักเปียโนสาว ที่วันหนึ่งเธอต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลาย ชีวิตเธอไม่เหลืออะไรเลย