Skip to content

คิมฮยองซอ (BIBI)

เรื่องย่อ Hopeless (2023) คน จน ตรอก

เรื่องย่อ Hopeless (2023) คน จน ตรอก

เด็กหนุ่มวัย 18 ปี ผู้หวังจะหลุดพ้นจากครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง เขาตัดสินใจรับงานจากแก๊งมาเฟีย ซึ่งทำให้เขาถลำลึกเข้าสู่โลกอาชญากรรมสุดอันตราย