Skip to content

คิมมินแจ

รีแคปซีรีส์ Darli and the Cocky Prince EP.1 : มิสเตอร์จินที่แตกต่าง

รีแคปซีรีส์ Darli and the Cocky Prince EP.1 : มิสเตอร์จินที่แตกต่าง

Darli and the Cocky Prince EP.1 : ดัลลี สาวเนิร์ดผู้มีความรู้ด้านศิลปะ แต่ต้องพบเรื่องวุ่นวายเมื่อได้รับมอบหมายให้ไปรับมิสเตอร์จินที่สนามบิน

เรื่องย่อซีรีส์ Do You Like Brahms ? (2020) : เล่าเรื่องราวของนักเรียนดนตรีคลาสสิกที่มีพรสวรรค์ ที่กำลังไล่ล่าหาความฝันของตัวเอง ...

เรื่องย่อซีรีส์ Do You Like Brahms ? (2020) | Viu

เรื่องย่อซีรีส์ Do You Like Brahms ? (2020) : เล่าเรื่องราวของนักเรียนดนตรีคลาสสิกที่มีพรสวรรค์ ที่กำลังไล่ล่าหาความฝันของตัวเอง …