Skip to content

คิมมินซอก

อธิบายตัวละครในซีรีส์ Lovestruck in the City (2020)

อธิบายตัวละคร Lovestruck in the City (2020) ความรักในเมืองใหญ่

อธิบายคาแรกเตอร์ตัวละครหลักในซีรีส์เกาหลีเรื่อง Lovestruck in the City (2020) สตรีมซับไทยได้ทาง Netflix ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2020