Skip to content

คิมมยองซู (แอล infinite)

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Secret Royal Inspector (2020)

เรื่องย่อ Secret Royal Inspector (2020)

ผู้ตรวจราชการลับที่แต่งตั้งโดยกษัตริย์ เพื่อทำหน้าที่รับฟังเสียงจากประชาชน อันเป็นต้นแบบของความยุติธรรม