Skip to content

คิมซองกยู

สรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ The King of Pigs (2022)

สรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ The King of Pigs (2022)

สปอยล์ The King of Pigs : จุดเริ่มต้นจากข้อความของเพื่อนเก่าเมื่อ 20 ปีก่อน ปริศนาคดีฆาตกรรมต่อเนื่องกำลังจะเปิดเผยความทรงจำอันโหดร้ายในอดีต

รีแคปซีรีส์ The King of Pigs EP.1 : หน้ากากหมู

รีแคปซีรีส์ The King of Pigs EP.1 : หน้ากากหมู

The King of Pigs EP.1 : จุดเริ่มต้นมาจากข้อความของเพื่อนเก่าเมื่อ 20 ปีก่อน ปริศนาคดีฆาตกรรมกำลังจะเปิดเผย “ความทรงจำอันโหดร้าย” ในอดีต