Skip to content

คิมอูบิน

คิมอูบิน เตรียมจัดแฟนมีตติ้ง หลังจากหายไปจากวงการ 2 ปีครึ่ง

คิมอูบิน เตรียมจัดแฟนมีตติ้ง หลังพักงานในวงการไปนาน 2 ปีครึ่ง

  • K-POP

วันนี้ (27 พ.ย. 2562) ได้มีการประกาศออกมาว่า คิมอูบิน (Kim Woo Bin) จะจัดงานแฟนมีตติ้งในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ที่ SMTOWN Theatre โดยใช้ชื่องานว่า 2019 Kim Woo B… Read More »คิมอูบิน เตรียมจัดแฟนมีตติ้ง หลังพักงานในวงการไปนาน 2 ปีครึ่ง