Skip to content

ละคร ในวันที่ฝนพร่างพราย (2024) Kissed by the Rain

ความรักระหว่างสาวนักสังคมสงเคราะห์ กับเด็กหนุ่มสู้ชีวิตที่เติบโตมาเป็นทนายอาสา ทั้งสองต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสังคม พร้อมกับฟันฝ่าเส้นทางความรักที่มีความทรงจำในอดีตซ่อนอยู่

เรื่องย่อ ในวันที่ฝนพร่างพราย (2024) Kissed by the Rain

เรื่องย่อ ในวันที่ฝนพร่างพราย (2024) Kissed by the Rain

ความรักระหว่างสาวนักสังคมสงเคราะห์ กับเด็กหนุ่มสู้ชีวิต ทั้งสองต้องร่วมมือแก้ไขปัญหาสังคม พร้อมฟันฝ่าเส้นทางรักที่มีความทรงจำในอดีตซ่อนอยู่