Skip to content

ขนมจีน กุลมาศ

เรื่องย่อละคร ปาฏิหาริย์กาลเวลา (2023) The Secret of Moment

เรื่องย่อละคร ปาฏิหาริย์กาลเวลา (2023) The Secret of Moment

ความรัก ความผูกพัน ของคนสองคนที่อยู่กันต่างห้วงเวลา เส้นขนานของขอบเวลาจะมาบรรจบกันได้หรือไม่ ?

ขนมจีน กุลมาศ ร้องอุแง้ ! ถูกระบุแต่งกายไม่เหมาะสมกับคนไทย ในหนังสือเรียน

ขนมจีน กุลมาศ ถึงกับร้องอุแง้ หลังโดนเอาภาพเมื่อ 13 ปีที่แล้วไปประกอบหนังสือเรียน ระบุแต่งกายไม่เหมาะสมกับคนไทย