Skip to content

ขนมจีน กุลมาศ

ขนมจีน กุลมาศ ร้องอุแง้ ! ถูกระบุแต่งกายไม่เหมาะสมกับคนไทย ในหนังสือเรียน

ขนมจีน กุลมาศ ถูกระบุแต่งกายไม่เหมาะสมกับคนไทย ในหนังสือเรียน

ขนมจีน กุลมาศ ถึงกับร้องอุแง้ หลังโดนเอาภาพเมื่อ 13 ปีที่แล้วไปประกอบหนังสือเรียน ระบุแต่งกายไม่เหมาะสมกับคนไทย