Skip to content

กระทะโคเรียคิง

กระทะโคเรียคิงไม่มีขายในเกาหลี และขายแพงเกินจริง

จุง หนุ่มเกาหลีแฉ กระทะโคเรียคิง ขายแพงเกินจริง และไม่มีขายที่เกาหลี

เรียกว่า กระทะโคเรียคิง (Korea King) งานเข้าอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน นับแต่โดนแฉว่า สิงคโปร์ราคาขายอยู่ที่ 600 บาทเท่านั้น แตกต่างกับในไทยที่ตั้งราคาขายเป็นหล… Read More »จุง หนุ่มเกาหลีแฉ กระทะโคเรียคิง ขายแพงเกินจริง และไม่มีขายที่เกาหลี