Skip to content

ละคร กรงกรรม (2019)

กรงกรรม EP.2 (17 ธ.ค.) ย้อนดูอดีตชีวิตของเรณู

กรงกรรม EP.2 ย้อนดูอดีตชีวิตของเรณู

เรณูกับปมฝังใจในอดีต ได้กลับมาย้อนทำร้ายจิตใจเธออีกครั้ง เมื่อเธอต้องกลับมาพบเด็กชายที่เกิดจากความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิต !