Skip to content

ครูลูกกอล์ฟ

ครูลูกกอล์ฟ เตือนดารา รีวิวสินค้าทั้งที่ตัวเองไม่ได้ใช้ เท่ากับหลอกคนที่รักเรา

ครูลูกกอล์ฟ เตือน รีวิวสินค้าทั้งที่ตัวเองไม่ได้ใช้ เท่ากับหลอกคนที่รักเรา

ครูลูกกอล์ฟ เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Angkriz ซึ่งเป็นทั้งพิธีกรรายการ ลูกกอล์ฟ ANGKRIZ ได้ทวีตข้อความเตือนสติดาราเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า