Skip to content

ครูลิลลี่

ครูลิลลี่ ไปเชียร์ถึงลาสเวกัส และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง หลัง มารีญา ตกรอบ

ครูลิลลี่ ไปเชียร์ถึงลาสเวกัส และเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริง หลัง มารีญา ตกรอบ

ครูลิลลี่ ก็ได้เดินทางไปเชียร์มารีญาชิดติดขอบเวทีเลยทีเดียว และครูลิลลี่ก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังจากมารีญาตกรอบเอาไว้ค่อนข้างละเอียด