Skip to content

ละคร ความเจ็บปวดของมือที่สาม (2021)

เรื่องย่อละคร ความเจ็บปวดของมือที่สาม (2021)

เรื่องย่อละคร ความเจ็บปวดของมือที่สาม (2021)

ความเจ็บปวดของมือที่สาม เรื่องย่อ : เธอเคยเจ็บปวดจากการถูกมือที่สามแย่งคนรักไป ทำให้เธอเลือกที่จะเป็นมือที่สามเพื่อไปแย่งคนรักของคนอื่นบ้าง