Skip to content

อีจองฮยอน

เรื่องย่อหนัง Train To Busan 2: Peninsula (2020) ฝ่านรก ซอมบี้คลั่ง

เรื่องย่อหนัง Train To Busan 2: Peninsula (2020) ฝ่านรก ซอมบี้คลั่ง

Train to Busan : Peninsula (2020) ฝ่านรก ซอมบี้คลั่ง : ความหายนะ 4 ปีให้หลังจากเหตุการณ์ใน Train to Busan เมื่อความคลั่งของซอมบี้ยังไม่ยุติ !