Skip to content

ลิตา คาลิยา

เรื่องย่อละคร ระเริงชล (2022)

เรื่องย่อ ระเริงชล (2022)

สาวผู้ฝันจะมีรีสอร์ตบนเกาะ แต่สิ่งที่ต้องการต้องแลกกับการแต่งงานกับสถาปนิกหนุ่มผู้เกลียดทะเล เรื่องวุ่น ๆ จึงเกิดขึ้น