Skip to content

ละคร กรงดอกสร้อย (2023) Love in a Cage

ชะตากรรมแห่งรักที่ไม่อาจเลือกได้ ของหญิงสาวผู้เกิดในบ้านอันสูงศักดิ์ แต่ฐานะกลับต่ำต้อย มีชีวิตตกอยู่ในกรงขัง …

เรื่องย่อละคร กรงดอกสร้อย (2023) Love in a Cage

เรื่องย่อ กรงดอกสร้อย (2023) Love in a Cage

ชะตากรรมแห่งรักที่ไม่อาจเลือกได้ ของหญิงสาวผู้เกิดในบ้านอันสูงศักดิ์ แต่ฐานะกลับต่ำต้อย มีชีวิตตกอยู่ในกรงขัง …