Skip to content

ละคร สาวใช้ดิลิเวอรี (2023) Lone on Delivery

เมื่อ ‘สาวนักเรียนนอก’ ต้องกลายมาเป็น ‘สาวใช้’ และแฟนเก่าคาสโนว่าคือเจ้านายของเธอ ภารกิจปัดฝุ่นหัวใจของอดีตคู่รักจบไม่สวย จึงเริ่มต้นขึ้น !

เรื่องย่อละคร สาวใช้ดิลิเวอรี (2023) Love on Delivery

เรื่องย่อละคร สาวใช้ดิลิเวอรี (2023) Love on Delivery

เมื่อสาวนักเรียนนอกต้องกลายมาเป็นสาวใช้ และแฟนเก่าคือเจ้านาย ภารกิจปัดฝุ่นหัวใจอดีตคู่รักจบไม่สวย จึงเริ่มขึ้น !