Skip to content

Club Friday the Series ตอน รักเธอจนตาย (2024) Love You to Death

จุดเริ่มต้นของการนอกใจ ทำให้เกิดความไม่ไว้ใจ เรื่องไหนคือเรื่องจริง ? และเรื่องไหนคือเรื่องโกหก ? หรือสุดท้ายความรักของ ‘เขา’ และ ‘เธอ’ ต้องจบลงด้วยการสูญเสีย

เรื่องย่อซีรีส์ รักเธอจนตาย (2024) Love You to Death

เรื่องย่อซีรีส์ รักเธอจนตาย (2024) Love You to Death

จุดเริ่มต้นของการนอกใจ ทำให้เกิดความไม่ไว้ใจ เรื่องไหนคือเรื่องจริง ? และเรื่องไหนคือเรื่องโกหก ? หรือสุดท้ายความรักของ ‘เขา’ และ ‘เธอ’ ต้องจบลงด้วยการสูญเสีย