Skip to content

ซีรีส์เกาหลี Lovestruck in the City (2020) ความรักในเมืองใหญ่

อธิบายตัวละครในซีรีส์ Lovestruck in the City (2020)

อธิบายตัวละครในซีรีส์ Lovestruck in the City (2020) ความรักในเมืองใหญ่

อธิบายคาแรกเตอร์ตัวละครหลักในซีรีส์เกาหลีเรื่อง Lovestruck in the City (2020) สตรีมซับไทยได้ทาง Netflix ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2020

เรื่องย่อซีรีส์ Lovestruck in the City (2020) ความรักในเมืองใหญ่

จีชางอุค และ คิมจีวอน กับเรื่องราวความรักของคนหนุ่มสาวชาวออฟฟิศ ในรูปแบบชีวิตของวิถีคนเมืองใหญ่