Skip to content

รีแคปสรุปซีรีส์เกาหลี L.U.C.A.: The Beginning (2021)

รีแคปซีรีส์ L.U.C.A.: the Beginning EP.2 : พลังที่ร่างกายเกินรับไหว

รีแคปซีรีส์ L.U.C.A.: the Beginning EP.2 : พลังที่ร่างกายเกินรับไหว

ซีรีส์ L.U.C.A.: the Beginning EP.2 สปอยล์ : กูรึมถามจีโอเรื่องพ่อแม่ของเธอ ทันใดนั้นอีซอนก็มาพอดี กูรึมหมดสติบนรางรถไฟในขณะที่รถไฟกำลังมา !

รีแคปสรุปซีรีส์เกาหลี L.U.C.A.: the Beginning EP.1 ณ จุดเริ่มต้น

ซีรีส์เกาหลี L.U.C.A.: the Beginning EP.1 สปอยล์ : จีโอตื่นขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน รายล้อมด้วยผู้คนที่นอนบาดเจ็บ และนี่คือจุดเริ่มต้น