Skip to content

Madeleine Mcgraw

สรุปเนื้อเรื่อง The Black Phone (2021) สายหลอน ซ่อนวิญญาณ

สรุปเนื้อเรื่อง The Black Phone (2021) สายหลอน ซ่อนวิญญาณ

เด็กชายวัย 13 ถูกฆาตกรลักพาตัวไปขังในห้องใต้ดิน เมื่อโทรศัพท์ที่โดนตัดเริ่มดัง เขาก็ได้ยินเสียงของเหยื่อรายก่อน ๆ